Terapia ręki


dziecko piszące po kartce

Terapia ręki ma na celu stymulowanie do prawidłowego odbioru bodźców dotykowych w obrębie rąk, rozwijanie precyzyjnych ruchów rąk oraz wydłużanie zdolności koncentracji. Polega ona na wykonywaniu angażujących ćwiczeń, dostosowanych do potrzeb dziecka. Terapia koncentruje się głównie na obręczy barkowej i kończynach górnych. W zależności od stwierdzonych u dziecka zaburzeń, może obejmować: wzmacnianie siły mięśniowej kończyn górnych, stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego (dostarczenie bodźców dotykowych), doskonalenie zdolności chwytu i kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowanie pracy oburącz.

 

W jakich przypadkach wskazana jest terapia ręki?

Wskazaniami do terapii ręki są:

  • trudności w planowaniu ruchowym
  • nieprawidłowy chwyt pisarski
  • wolne tempo pisania
  • problemy z nauką czynności samoobsługowych (mycia, ubierania, wiązania sznurowadeł)
  • trudności w koncentracji podczas wykonywania ćwiczeń manipulacyjnych
  • niechęć do dotykania różnych faktur
  • nieprawidłowa postawa ciała