Trening umiejętności społecznych


dzieci bawiące się klockamiTrening umiejętności społecznych przeznaczony jest dla dzieci, które doświadczają trudności w kontaktach z rówieśnikami, mają problemy natury emocjonalnej i nie wiedzą, jak zachować się w określonych sytuacjach.

W ramach zajęć najmłodsi nabywają potrzebne im kompetencje społeczne, takie jak:

  • inicjowanie i prowadzenie rozmowy
  • uczestnictwo w dyskusji
  • rozumienie i regulowanie emocji
  • odmawianie
  • formułowanie krytyki i radzenie sobie z nieprzychylną oceną ze strony innych osób
  • rozwiązywanie konfliktów

Trening umiejętności społecznych prowadzony jest przez certyfikowanych terapeutów. Obejmuje on zajęcia w parach i grupach, dyskusje, a także zabawy tematyczne i edukacyjne.

 

W jakich przypadkach trening umiejętności społecznych jest szczególnie wskazany?

Trening umiejętności społecznych może być bardzo pomocny dla dzieci ze spektrum autyzmu i ADHD, oraz z zaburzeniami opozycyjno-buntowniczymi, fobią społeczną. Jest on zalecany także w przypadku zagrożenia niedostosowaniem społecznym.