Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży


dziewczynka siedząca na różowej piłce

Regulamin zajęć SI

Prowadzimy zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży.

Nasza oferta obejmuje przede wszystkim:

 • diagnozę i terapię integracji sensorycznej
 • terapię ręki
 • trening umiejętności społecznych (TUS)
 • trening zastępowania agresji
 • warsztaty dla rodziców
 • terapię logopedyczną
 • terapię pedagogiczną
 • konsultacje psychologiczne
 • terapię psychologiczną indywidualną i grupową

Proponujemy także szkolenia z masażu Shantala.

Wspieramy rodziców i pedagogów, udzielając różnego rodzaju porad dotyczących rozwoju dzieci.

Chętnie udzielimy dodatkowych informacji odnośnie prowadzonych zajęć.

 

Wyposażenie gabinetu

Zapraszam na zajęcia integracji sensorycznej w nowym dużym 40 m gabinecie wyposażonym w nowy certyfikowany sprzęt do SI

 • posiadamy dużą poczekalnię z tablicą manipulacyjną dla dzieci oczekujących na zajęcia, a także kącik zabaw
 • ściankę wspinaczkową
 • maglownicę
 • helikopter
 • hamaki
 • duży basen z kulkami
 • platformę terapeutyczną (huśtawkę)
 • huśtawkę typu konik
 • wiszące obręcze
 • deskorolkę terapeutyczną
 • mnóstwo pomocy do ćwiczeń motoryki ręki, treningu węchowego, słuchowego.

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego.

 

 

 


Diagnoza integracji sensorycznej

Separator

 

Terapia integracji sensorycznej poprzedzona jest wnikliwą diagnozą. Na podstawie uzyskanych wyników opracowujemy indywidualny program terapeutyczny, a także wskazówki dla rodziców dziecka.

Diagnoza integracji sensorycznej polega na:

 • wywiadzie z rodzicami, przeprowadzanym z wykorzystaniem odpowiednich kwestionariuszy, w celu uzyskania informacji o rozwoju dziecka w różnych okresach życia oraz stanie zdrowia Pacjenta i zażywanych lekach
 • obserwacji zachowań i reakcji dziecka, np. podczas zabawy
 • wykonywaniu odpowiednich testów

Terapia integracji sensorycznej

Separator

 

Prowadzimy terapię integracji sensorycznej. Obejmuje ona ćwiczenia i zabawy, które służą wyzwalaniu reakcji sensorycznych. Zasadniczy celem terapii jest poprawienie sposobu integracji wrażeń zmysłowych.

W ramach prowadzonych przez nas zajęć dzieci:

 • huśtają się w hamaku
 • lepią figurki z masy plastycznej
 • jeżdżą na deskorolkach

Terapia ręki

Separator

 

Prowadzimy terapię ręki. Jej przebieg i zakres uzależniony jest od wieku, możliwości oraz umiejętności danego dziecka.

Terapia ręki ma na celu:

 • poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej
 • stabilizację mięśni ręki i obręczy barkowej
 • poprawę zdolności koncentracji
 • stymulowanie umiejętności pisania i rysowania
 • zwiększenie zdolności manipulacyjnych dłoni
 • doskonalenie zdolności chwytu

TUS - trening umiejętności społecznych

Separator

 

Trening umiejętności społecznych jest szczególnie pomocny osobom nieśmiałym, które mają problemy z nawiązywaniem kontaktów z rówieśnikami, nie funkcjonują w grupie, nie radzą sobie z trudnymi emocjami. W czasie zajęć terapeuci modelują zachowania dzieci w różnych sytuacjach społecznych, dzięki czemu najmłodsi mogą nauczyć się, jak budować satysfakcjonujące relacje z ludźmi.

Gwarantujemy:

 • urozmaicony program zajęć
 • dobrą atmosferę

Masaż Shantala - szkolenia

Separator

 

Prowadzimy szkolenia z masażu Shantala, który ma bardzo pozytywny wpływ na rozwój psychoruchowy dziecka. Zajęcia obejmują teorię, praktykę oraz utrwalanie zdobytych umiejętności pod okiem trenera.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy:

 • rodziców
 • pedagogów
 • terapeutów

Trening Zastępowania Agresji

Separator

 

Trening Zastępowania Agresji to specjalistyczna usługa, która adresowana jest do osób borykających się z problemem agresji oraz trudnościami w kontrolowaniu emocji.

Zapewniamy:

 • doświadczonych terapeutów 
 • wsparcie dla rodziców